SRV2000-75B/65B

 


Direct Valve 

SRV2000-75B/65B

ทำให้การส่งน้ำขึ้นภูเขาเป็นไปอย่างง่าย และลดการใช้แรงงานคน

รายละเอียด

เครื่องสูบน้ำดับเพลิง SHIBAURA ของคุณสามารถใช้เป็นเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบอัตโนมัติ ด้วยการติดตั้งDirect Valve เข้ากับปั๊มดับเพลิง SHIBAURA ที่คุณมีอยู่

Direct Valve จะรับแรงดันน้ำที่ส่งมาจากเครื่องหนึ่ง และปรับแรงดันเพื่อให้เข้ากับอีกเครื่อง โดยที่รักษาหน้าปั๊มไม่ให้เกิดความเสียหาย

นอกจากนี้ยังมีข้อดีอื่นๆ เช่น

1. Direct valve ช่วยให้ไม่ต้องใช้คนส่ง และคนรับ ประจำเครื่อง
2. Direct valve สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องพึงแหล่งน้ำจากบ่อ
3. Direct Valve ต่อเข้ากับเครื่องอย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ
4.  สามารถใช้งานได้แม้ว่าวาล์วระบายน้ำจะปิด
5. สามารถส่งน้ำสูงสุดที่ 2,000 ลิตร/นาที

 

 


 

Visitors: 202,371