สินค้า


 • FT300.jpg
  SHIBAURA Portable Fire-Fighting Pumpเครื่องสูบน้ำดับเพลิง SHIBAURA รุ่น FT300-A เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม (Portable Fire Pump)ชิบาอุระ นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น (Made in Japan) ...

 • FT500.jpg
  SHIBAURA Portable Fire-Fighting Pumpเครื่องสูบน้ำดับเพลิง SHIBAURA รุ่น FT500-A เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม (Portable Fire Pump)ชิบาอุระ นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น (Made in Japan) ...

 • FK500.jpg
  SHIBAURA Portable Fire-Fighting Pumpเครื่องสูบน้ำดับเพลิง SHIBAURA รุ่น FK500-A เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม (Portable Fire Pump)ชิบาอุระ นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น (Made in Japan) ...

 • P572S.jpg
  SHIBAURA Portable Fire-Fighting Pumpเครื่องสูบน้ำดับเพลิง SHIBAURA รุ่น P572 เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม (Portable Fire Pump)ชิบาอุระ นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น (Made in Japan) ...

 • SRV2000-1.jpg
  Direct Valve SRV2000-75B/65B ทำให้การส่งน้ำขึ้นภูเขาเป็นไปอย่างง่าย และลดการใช้แรงงานคน รายละเอียด ครื่องสูบน้ำดับเพลิง SHIBAURA ของคุณสามารถใช้เป็นเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบอัตโนมัต...
Visitors: 12,415